Skip to content

Vergoedingen logopedist

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Vergoedingen logopedist

Je hebt dus geen aanvullende verzekering nodig. Wel wordt de logopedische behandeling bij volwassenen verrekend met het eigen risico. Als je logopedist een contract heeft met je zorgverzekeraar kunnen de behandelingen rechtstreeks worden gedeclareerd bij je zorgverzekering. Je hoeft dus niet eerst zelf te betalen.

Let op: Hoewel de informatie op deze pagina’s met zorg is samengesteld dien je altijd  jouw zorgverzekeraar om bevestiging te vragen.