Skip to content

Vergoedingen haptotherapeut

Haptotherapie kent twee beroepsverenigingen, namelijk de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) en de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

Vergoedingen haptotherapeut

De cliënt heeft recht op vergoeding voor haptotherapie als er wordt voldaan aan de voorwaarden 1 of 2 hieronder: 1. De haptotherapeut is aangesloten bij de VVH. Men spreekt dan van een GZ-haptotherapeut. Dat betekent dat hij/zij voldoet aan allerlei kwaliteitseisen op het gebied van medische en psychosociale zorg, zoals een HBO/WO vooropleiding met relevante accreditaties en medische basiskennis op HBO-niveau. Verder worden er door de VVH richtlijnen gesteld aan de praktijkinrichting en zijn er gedragsregels waar alle therapeuten zich aan moeten houden.

Let op: Hoewel de informatie op deze pagina’s met zorg is samengesteld dien je altijd  jouw zorgverzekeraar om bevestiging te vragen. 

2. De haptotherapeut is aangesloten bij de NFG. Dit is een beroepsvereniging die professionals in meerdere werkvelden ondersteunt en intensief contact heeft met zorgverzekeraars, koepelorganisaties en de politiek. De cliënt heeft een aanvullende verzekering met vergoeding voor alternatieve geneeswijzen. De zorgverzekeraar erkent verder de VVH en/of de NFG en heeft deze vereniging opgenomen in de lijst met erkende beroepsverenigingen. In dat geval is de therapeut zelf ook te vinden in de zorggids/zorgzoeker van de betreffende zorgverzekeraar. Let er op dat sommige zorgverzekeraars (namelijk de Friesland en de VGZ-groep) eisen dat de therapeut ook is geregistreerd bij een koepelorganisatie zoals het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). 

Belangrijk!

Als de cliënt inderdaad recht heeft op vergoeding is het volgende belangrijk: Er hoeft geen wettelijk, verplicht eigen risico te worden betaald. Er is geen verwijzing van een huisarts nodig om een afspraak te maken bij een haptotherapeut. Hetzelfde geldt voor het indienen van de declaratie in het kader van de vergoeding. Hieronder een overzicht van de zorgverzekeraars die haptotherapie vergoeden vanuit een aanvullende zorgverzekering. Dit zijn tevens de zorgverzekeraars die de VVH en/of NFG erkennen. In sommige gevallen valt haptotherapie onder alternatieve beweegzorg in plaats van alternatieve/complementaire geneeswijzen. Raadpleeg de zorgverzekeraar bij twijfel over de vergoeding.