Skip to content

Vergoedingen fysiotherapeut

Vergoeding fysiotherapie vanuit het basispakket voor volwassenen:

Soort fysiotherapie
Dekking basisverzekering
Eigen risico?
Fysiotherapie bij een chronische aandoening die staat op de ‘chronische lijst’
Ja, vergoeding op basis van de indicatie. De eerste 20 behandelingen betaal je (eenmalig) zelf. Dit geldt per indicatie.
Ja
Fysiotherapie bij COPD
Afhankelijk van de ernst: 5 tot 70 behandelingen per jaar
Ja
Fysiotherapie bij artrose aan de knie of heup
Ja, maximaal 12 behandelingen oefentherapie in 12 maanden.
Ja
Bekkenfysiotherapie bij urineverlies
Ja, éénmalig 9 behandelingen vergoed.
Ja
Fysiotherapie voor de behandeling van etalagebenen
Ja, maximaal 37 behandelingen per jaar.
Ja
Fysiotherapie tijdens een ziekenhuisopname
Ja, voor zover er behandelingen nodig zijn.
Ja
Fysiotherapie na langdurige klachten als gevolg van corona
Ja, maximaal 50 behandelingen
Ja
Overige fysiotherapie
Nee, alleen vergoed via aanvullende verzekering.
Ja

Chronische lijst

In de chronische lijst staan veel (chronische) aandoeningen en aangeboren afwijkingen waarbij fysiotherapie/oefentherapie een zeer belangrijke rol heeft in de gezondheid van de patiënt.
Enkele aandoeningen die wél op de chronische lijst staan, zijn:

  • Ruggenmergaandoening
  • Multipele sclerose (MS)
  • Spierziekte
  • Whiplash
  • Frozen shoulder
  • Myasthenia gravis

Voorwaarden chronische lijst

Let er op of jouw zorgverzekeraar een contract heeft met je fysiotherapeut, anders is de kans aanwezig dat je zelf een deel van de rekening moet betalen. Een verwijsbrief van de huisarts is niet vereist om voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen. Bij een eventuele (chronische) aandoening zal er echter wel eerst een diagnose moeten worden gesteld door een arts/specialist.

Let op: Hoewel de informatie op deze pagina’s met zorg is samengesteld dien je altijd  jouw zorgverzekeraar om bevestiging te vragen. 

Vergoeding aanvullende verzekering

Mensen met aandoeningen of andere klachten die niet op de “lijst” staan zullen een aanvullende zorgverzekering voor fysiotherapie moeten afsluiten of de behandelingen zelf moeten betalen. De vergoedingen van oefentherapie vanuit een aanvullend pakket komen overeen met de vergoedingen voor fysiotherapie. Controleer
voor de zekerheid de eigen polis of neem contact op met de zorgverzekeraar met betrekking tot de vergoeding en voorwaarden.

Belangrijk

Het is tegenwoordig niet meer nodig om een verwijsbriefje van de huisarts te vragen om naar de fysiotherapeut te gaan en voor vergoeding in aanmerking te komen. Indien de behandelend fysiotherapeut geen contract heeft met de zorgverzekeraar, is de kans groot dat de vergoeding voor de patiënt lager uitvalt. Bij een budgetnatura- of naturapolis ligt het vergoedingspercentage voor niet-gecontracteerde zorg tussen de 50 en 80 procent van het ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’ dat geldt voor de behandeling. Bij een restitutiepolis ligt dat percentage op 100 procent, maar ook dan kan het voorkomen dat de verzekerde/patiënt zelf iets moet bijbetalen, omdat het tarief van de therapeut hoger ligt dan het ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’.