Skip to content

Vergoedingen ergotherapeut

Vanuit de basisverzekering hebben alle verzekerden recht op vergoeding van tien uur ergotherapie per jaar.

Vergoeding ergotherapeut

Boven deze tien uur zijn de kosten voor eigen rekening, tenzij er een aanvullende dekking is (zie hieronder). De kosten van ergotherapie vallen daarnaast onder het verplichte eigen risico, behalve voor kinderen tot 18 jaar. Het eigen risico van de ouders wordt dan niet belast.

Let op: Hoewel de informatie op deze pagina’s met zorg is samengesteld dien je altijd  jouw zorgverzekeraar om bevestiging te vragen. 

Directe Toegang Ergotherapie (DTE)

Als ergotherapeutische hulp gevraagd is, hoeft men vaak niet meer eerst naar de huisarts voor een consult en een verwijzing, maar kan er meestal direct een beroep worden gedaan op de ergotherapeut. Ment noemt dit ‘Directe Toegang Ergotherapie’ (DTE). Voorwaarde is wel dat de ergotherapeut hiervoor geschoold is en dat de zorgverzekeraar directe toelating accepteert. Het is verstandig om hierover eerst met de ergotherapeut en zorgverzekeraar in contact te treden.

Behandeling op school (kinderen)

Sommige zorgverzekeraars staan toe dat het kind (incidenteel en onder voorwaarden) op school behandeld mag worden. Hierover kun je contact opnemen met jouw zorgverzekeraar. Als de dekking vanuit de basisverzekering niet genoeg is, bestaat er de mogelijkheid om een aanvullend ziektekostenpakket af te sluiten met dekking voor extra behandeluren ergotherapie. Let er wel op dat zorgverzekeraars voorwaarden kunnen stellen aan de vergoeding. Zo wordt ergotherapie tot 18 jaar over het algemeen beter gedekt dan ergotherapie boven 18 jaar. Verder is het belangrijk om te melden dat bij vergoeding van ergotherapie uit de aanvullende verzekering, het eigen risico niet wordt belast.