Skip to content

Postnatale depressie

Tijdens de zwangerschap gebeurt er van alles met je lichaam. Zowel hormonaal als emotioneel word je alle kanten op geslingerd.

Postnatale depressie zwangerschap

Een bevalling kan behoorlijk ingrijpend zijn of zelfs traumatisch. Niet vreemd dus dat dat een emotionele weerslag op je gemoed kan hebben. Iedereen kent de zogenaamde ‘kraamtranen’. Deze verdwijnen meestal vanzelf.

Heb ik een postnatale depressie?

Als de kraamtranen na ongeveer een week niet afgenomen zijn maar eerder toenemen, je het nog steeds moeilijk vind om warme gevoelens te ervaren voor je kind, je doodmoe en prikkelbaar bent, slecht slaapt, je diep ellendig voelt kan het zijn dat je last hebt van een post natale depressie (PND). Een op de tien vrouwen krijgt hier last van. Een postnatale depressie kan wel vier tot zes maanden duren. En dat zijn belangrijke maanden voor jou en je kind.

Postnatale depressie symptomen

Gevoelens van somberheid, angst, extreme vermoeidheid, prikkelbaarheid, onzekerheid, machteloosheid, lusteloosheid, schuld en schaamte, emotionele labiliteit, huil je veel of voel je net bijna niets. Misschien ervaar je een erg vervreemd gevoel over je situatie (derealisatie) of over jezelf (depersonalisatie). Een PND kan ook gepaard gaan met lichamelijke klachten als hevige hoofdpijn, spier- of gewrichtspijn, niet scherp kunnen zien, duizeligheid of slecht eetgedrag.

Oorzaken postnatale depressie

Mogelijke oorzaken van een PND zijn o.a. hormoonschommelingen, een slecht werkende schildklier, te hoog gespannen verwachtingen over het moederschap, extreme stress of angst tijdens zwangerschap of bevalling, onverwerkt verdriet uit het verleden. Een negatieve houding van de partner (niet echt blij met het kind of te weinig steun of begrip voor jou) kan ook bijdragen aan de PND. Vaak is het een combinatie van enkele van deze factoren.

Gevolgen postnatale depressie

Misschien vind je het moeilijk om je kind te knuffelen of ben je zelfs bang dat je het iets aandoet. De moeder-kind binding komt onder druk te staan. Dit is niet goed voor je kind maar ook niet voor jou. Vaak heeft de PND ook zijn weerslag op je relatie. Misschien kan je partner zich niet inleven in wat er met jou gebeurt en geeft eerder verwijten dan steun. Jij voelt je schuldig of boos naar je partner toe. Naar andere mensen toe kan er een gevoel van schaamte zijn. Niemand wil vertellen dat het niet lukt om blij te zijn met zijn baby. Vaak levert dit alles nog meer gevoel van mislukking en eenzaamheid op.

Hoe kan ik een postnatale depressie voorkomen?

Om een PND te voorkomen is vroeg-signalering van groot belang. De verloskundige speelt hierin een belangrijke rol. Ze kan aan de hand van een lijst met specifieke vragen in een vroeg stadium signaleren of je gevoelig bent voor een PND. Denk hierbij aan onverwerkte traumatische gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een eerdere zware bevalling of het verlies van een dierbare. De verloskundige kan dan een psycholoog aanbevelen. Ook kun je zelf de hulp van een psycholoog inschakelen die thuis is op het vlak van postnatale depressies. Preventieve therapie kan helpen om een PND te voorkomen en zorgt ervoor dat jij en je partner wat meer ontspannen de zwangerschap kunnen doorlopen.

Hulp bij een postnatale depressie

Als er sprake is van een PND kan een psycholoog je helpen met het omgaan met de heftige gevoelens die je ervaart. Er wordt gekeken hoe je jezelf weer kunt terugvinden, hoe de band met je baby versterkt kan worden en hoe je partner en je omgeving je zo goed mogelijk kunnen steunen. Ook wordt er gekeken waar de PND vandaan komt en of er iets verwerkt moet worden. En zo is er veel meer hulp mogelijk. Gun het jezelf, je partner en je kind.