Skip to content

Rouw- en verliesverwerking

Het verwerken van een groot verlies, zoals een dierbare, vraagt tijd. Net als het verwerken van andere vormen van verlies

Bij deze andere vormen van verlies kan worden gedacht aan een verbroken relatie of (minder vaak) aan het wegvallen van een dienstverband. Zowel bij het verlies van een dierbare als bij de andere verliesvormen, moet de nieuwe situatie geaccepteerd worden. In sommige gevallen is ‘tijd’ niet voldoende om het verlies te verwerken. Wanneer het verlies niet verwerkt kan worden dan blijft het een centrale rol innemen in het leven.

Verschillende soorten van verlies

Verlies van een dierbare
Een dierbare verliezen zorgt uiteraard voor een groot gemis. Maar wat als dit gevoel niet meer verdwijnt? Immers, iedereen krijgt op een zeker moment in het leven te maken met het overlijden van een dierbare. Toch pakken de meeste mensen pakken het leven weer op. Waarom lukt jou dat niet?

Verlies van een partner (verbroken relatie)
Het verliezen van een partner kan hetzelfde gevoel oproepen als het overlijden van een dierbare. Dit is vaker het geval als het gaat om een relatie die niet in overleg verbroken is.

Verlies van een baan
Een baan zorgt voor financiële zekerheid en (soms) voor status. Het verliezen van een baan kan een grote impact hebben op de gezinssituatie en het gevoel van eigenwaarde.

Het omgaan met verlies wordt rouwen genoemd en doet veel met iemand. Rouw komt voor bij elke vorm van verlies.

Rouwverwerking samenvattend

Samenvattend: het verwerken van een verlies kan ‘spontaan’ gebeuren, doordat met het verstrijken van tijd het gevoel van gemis slijt. Wanneer dit gevoel niet slijt dan is het gemis voortdurend aanwezig en heeft het impact op de kwaliteit van leven

Hulp bij rouw- en verliesverwerking

Een psycholoog je helpen om te gaan met de heftige gevoelens die je ervaart. Er wordt gekeken hoe je jezelf weer kunt terugvinden en hoe je de nieuwe situatie, hoe moeilijk dat ook is, kunt accepteren.