Skip to content

Eetproblematiek

Je wilt de controle terugkrijgen over je eetgedrag maar dat wil maar niet lukken. Je voelt je onzeker over je uiterlijk en vraagt je af wat anderen denken over jou. Naast de fysieke en mentale aspecten, weet je dat problematisch eetgedrag ook invloed heeft op je gezondheid.

Eetgedrag

Veel mensen worstelen met hun eetgedrag, gaan van dieet naar dieet of van poging naar poging, maar vallen steeds weer terug in ongezond of teveel eten. Abnormaal eetgedrag kan verschillende oorzaken hebben, zoasl:
Omgeving
Wanneer mensen in je omgeving, vroeger of nu, verkeerd eetgedrag vertonen kan het zijn dat je dit overneemt.
Psychische factoren
Gevoelens met betrekking tot angst, onrust, eenzaamheid, schuldgevoel, onzekerheid of stress kunnen zorgen voor emotie-eten
Negatieve gevoelens
In een wat ernstigere vorm kan verkeerd eetgedrag voortvloeien uit een diep gemis aan controle of aandacht. Soms zijn de negatieve gevoelens terug te voeren op situaties van vroeger waarbij je je onveilig, afgewezen, gekleineerd of in de steek gelaten hebt gevoeld.

Verslaafd aan eten

Bij het teveel en verkeerd eten raakt je lichaam verslaafd aan de suikers, zouten of vetten die het gewend is om binnen te krijgen. Ook de kortstondige positieve psychische effecten vragen steeds om herhaling. Een eetverslaving is snel ontwikkeld. Bij ernstige eetstoornissen als anorexia en boulimia raakt je geest verslaafd aan gevoelens van controle die je ervaart bij het reguleren van wat er binnenkomt.

Abnormaal eetgedrag kan zorgen voor een negatief gevoel over jezelf. Je vindt jezelf slap en bent niet trots op je lichaam.

Gevolgen van verkeerd eetgedrag

Je gezondheid kan ernstig lijden onder het verkeerde eetgedrag. Ook kun je sociaal geïsoleerd raken doordat mensen je afwijzen (of doordat je hier zelf bang voor bent) of doordat je niet aansluit bij anderen in gezamenlijke eetsituaties. Eventueel ligt een ernstigere eetstoornis, zoals anorexia, boulimia of een eetbuistoornis op de loer. Hulp bij het aanpakken van de eetgedrag problematiek Een diëtist kan aan de hand van een gesprek en een vragenlijst bepalen waar het probleem precies zit en welke hulp dan het beste aansluit bij jou. Soms is de begeleiding door een diëtist voldoende. Als duidelijk is dat er psychische factoren zijn die het verkeerde eetgedrag in stand houden kan een gespecialiseerde psycholoog of psychodynamisch therapeut je goed helpen. Ook kijken we altijd naar hoeveel je beweegt. Bij Lijf & Psyche kun je kiezen voor hulp waarvan je denkt dat die het beste aansluit bij wat je nodig hebt. Uiteraard adviseren wij hier in.