Skip to content

Overwin faalangst

Zo zorgt jij ervoor dat jij er staat op jouw belangrijke moment!

Faalangst is de angst om niet te zullen voldoen aan verwachtingen van jezelf of anderen waarbij je de druk voor jezelf dusdanig verhoogt dat er geestelijke en lichamelijke verkramping kan gaan optreden. Extreme vormen van faalangst kunnen leiden tot angststoornissen.

De drie ontstaansvormen van faalangst:
Faalangst vloeit voort uit een onderliggende oorzaak. Er worden drie onderliggende oorzaken onderscheiden.
Motorisch
Gevolg: Faalangst tijdens situaties waarin lichamelijke bewegingen centraal staan zoals gym, sport, seks, praktische handelingen etc.
Cognitief
Faalangst tijdens situaties waarin je moet nadenken zoals het maken van huiswerk of het afleggen / maken van toetsen en examens.
Sociaal
Faalangst tijdens de omgang met mensen en groepen mensen zoals bij spreken in het openbaar, optredens, contacten aangaan.

Faalangst heeft vaak te maken met eigenwaarde en bestaansrecht (het gevoel er onvoorwaardelijk te mogen zijn.)

De oorzaken van faalangst

Faalangst heeft vaak te maken met eigenwaarde en bestaansrecht (het gevoel er onvoorwaardelijk te mogen zijn.) Een kans op een prestatie wordt niet meer als iets positiefs gezien maar als iets dat je bedreigt. Misschien heb je je in het verleden op belangrijke momenten niet gewaardeerd of zelfs afgewezen gevoeld. Deze ervaringen worden opgeslagen in het emotionele brein. Dit probeert je dan weer te beschermen voor nieuwe slechte ervaringen. Helaas werkt dit averechts. Wat mee kan spelen is de mate van sensitiviteit die je bezit. Je ervaart dan gevoelens dieper en denkt veel meer na over dingen dan de meeste anderen. Zeker als dit gepaard gaat met een slechte basisveiligheid. Deze kan aangetast zijn door allerlei oorzaken (gepest worden, scheiding ouders, ongevallen etc).

De kenmerken en gevolgen van faalangst

De angstgevoelens die optreden kunnen heel ingrijpend zijn. Ze kunnen leiden tot trillende handen, transpireren, een black-out, hartkloppingen, paniekgedachten, slapeloosheid. Als je dan faalt of het lijden erg groot is kan dit ervoor zorgen er angst voor de angst gaat ontstaan waardoor je gaat vermijden of uitstelgedrag gaat vertonen. Je gaat kansen missen en voelt je hier weer slecht over. Je gaat piekeren en je zelfbeeld keldert. Dit kan weer leiden tot gevoelens van lusteloosheid en zelfs tot een depressie.

Wij zijn gespecialiseerd in faalangst

Wij helpen jou door je te confronteren met je angst en je te laten zien dat je het aankunt. Samen stellen we een stappenplan en pakken we de onderliggende oorzaak aan. Vaak helpt het niet alleen bij de angsten maar levert het je ook veel persoonlijke groei op.