Skip to content

Wat doet een logopedist?

Waar kan een logopedist je bij helpen?

De logopedist biedt preventie, zorg, training en advies aan mensen die problemen ondervinden op het gebied van:

  • Taal en spraak (bijv. bij stotteren, haperen, afasie of na een beroerte)
  • Leerproblematiek (bijv. dyslexie of dysorthografie)
  • Stemproblemen (bijv. bij zangers, toneelspelers of onderwijzers)
  • Gehoor (bijv. gehooronderzoek, advisering aanpassingen om beter te horen)
  • Slikken (bijv. bij slecht transport voeding en vocht)
  • Afwijkende mondgewoonten (habitueel mondademen, afwijkend slikken en kauwen, duim- en
    Vingerzuigen (en spenen), foutieve lipgewoonten, tonggewoonten en nagelbijten)
  • Problemen met de ademhaling (bijv. bij hyperventilatie, longproblemen, verkeerde spreekadem of stemproblemen)

Logopedische behandelgebieden kunnen die van andere hulpverleners overlappen. De logopedist werkt vaak samen met de huisarts, schoolarts, specialist, psycholoog of (kinder)fysiotherapeut.

Logopedie wordt onder andere ingezet bij taal- en spraakproblemen, eet- en drinkmoeilijkheden en stemproblemen. Ook kan de logopedist u preventief adviseren om stemproblemen te voorkomen.

Werkwijze
Preventieve logopedie of logopedisch opsporingsonderzoek is gericht op het bevorderen van de (voorwaarden voor de) normale communicatieve ontwikkeling, om stagnatie in die ontwikkeling of gerelateerde ontwikkelingsgebieden (onder andere sociaal-emotioneel, leerprestaties) te voorkomen (primaire preventieve logopedie).

Multidisciplinair
logopedische behandelgebieden kunnen die van andere hulpverleners overlappen. De logopedist werkt vaak samen met de huisarts, schoolarts, specialist, psycholoog of (kinder)fysiotherapeut.