Algemene voorwaarden

Elke zorgverlener met een profiel op deze website, hierna genoemd “de zorgverlener” is Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (zoals weergegeven in deze privacyverklaring) die je via de contactformulieren op de profielpagina’s naar een betreffende zorgverlener kunt versturen.

Persoonsgegevens die jij invult en verstuurt op een profielpagina van een zorgverlener op deze website worden verstuurd naar de zorgverlener via een beveiligde SSL-verbinding. Alle contactformulieren lopen via deze beveiligde SSL-verbinding.

Op deze website zelf worden geen persoonsgegevens van jou bewaard. De zorgverlener ontvangt de door jou ingevulde persoonsgegevens.

Deze website wordt beheerd door Lijf en Psyche, sinds 2014 gevestigd in Nijmegen. Dit beheer wordt geborgd binnen een Verwerkersovereenkomst tussen de zorgverlener en de beheerder van deze website. Deze website wordt gehost op servers van een Nederlandse hostingprovider die voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) . 

Voor vragen over jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met de zorgverlener aan wie je persoonsgegevens (hebt) verstrekt.

Persoonsgegevens die de zorgverlener verwerkt

De zorgverlener verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van de zorgverlener en/of omdat je deze gegevens zelf aan de zorgverlener verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die de zorgverlener verwerkt met als doel contact met jou te kunnen leggen:

– Je opgegeven naam

– Je opgegeven woonplaats (niet verplicht)

– Je opgegeven telefoonnummer (niet verplicht)

– Je opgegeven E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het invullen van het contactformulier, bij het omschrijven van de reden waarom je contact opneemt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die de zorgverlener verwerkt

De zorgverlener verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Je gezondheid, indien je in het contactformulier daar iets over meldt.

Je hoeft niet iets over je gezondheid te schrijven in het contactformulier, maar het is handig ter voorbereiding van het eerste telefoongesprek of mailcontact.

Met welk doel en op basis van welke grondslag de zorgverlener persoonsgegevens verwerkt

De zorgverlener verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

De zorgverlener neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang de zorgverlener persoonsgegevens bewaart

De zorgverlener bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je kunt bij de zorgverlener navragen wat de bewaartermijn is van jouw persoonsgegevens. 

Delen van persoonsgegevens met derden

De zorgverlener verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van de zorgverlener, sluit de zorgverlener een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De zorgverlener blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. 

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Om bezoekersaantallen van deze website te meten, maken we gebruik van google analytics. We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met google. IP-adressen worden geanonimiseerd en het delen van gegevens met google staat uit. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De zorgverlener en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat je bij de zorgverlener een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die de zorgverlener van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de zorgverlener door gebruik te maken van het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van de therapeut ontvangen hebt. De zorgverlener neemt vervolgens per e-mail contact met jou op.

De zorgverlener reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. De zorgverlener wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe de zorgverlener persoonsgegevens beveiligt

De zorgverlener neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de zorgverlener door gebruik te maken van het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van de therapeut ontvangen hebt.

Veiligheid van gegevensverwerking via internet

Ondanks dat wij beveiligingsmaatregelen hebben genomen en zullen nemen, zijn aan de verwerking van jouw persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer. Hiervoor is noch de beheerder van deze site, noch de zorgverlener aansprakelijk.

Links naar andere websites van derden

Deze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaan. 

Wij raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijziging privacyverklaring

De beheerder en de zorgverlener behouden zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Gebruik van deze website houdt in dat jij als gebruiker akkoord gaat met deze privacyverklaring.

Maak je vaker gebruik van deze website, raadpleeg dan weer de privacyverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.